Blender klavesové zkratky

14.01.2018

Klávesové zkratky

A =vybrat vše ( když jsme v editačním modu a stiskneme vybere všechny vertexi,hodi se když chceme smazat jen část)

CTRL + Z = tah zpátky

Shift + D = duplikace objektu

Shift + Pravej čudl = vybrat klikem objekty

B= výběr polem

CTRL+Levej čudl =výběr tažením (teměř to samé jako B ale lze táhnout libovolný tvar) ! naposledy mi to dělalo kopírování objektů

M = Objekt lze strčit do jiné vrstvy

N = Údaje o umístění a rotaci (lze to na nic i nastavovat)

S = Zvětšit

R = Rotace

Mezernik = menu s ruznýma věcma Rotacema, zrcadlením , sledováním atd

X, Delete = smazat

Editační mod

ALT+ Pravej čudl = označí body v kole

CTRL + R= namnoží linii bodů kolečkem určuješ počet linii

ALT + M = Spojení k centru

CTRL + J = Spojit objekty, body

CTRL + P = Přidat armaturu, Přidat rodiče

E = Extrahovat , vytáhnout